..อยู่ในระหว่างทดสอบระบบ..

กำลังโหลด...
กำลังโหลดข้อมูล
คุณสามารถคลิกในแผนที่เพื่อดูข้อมูลของจังหวัดได้
ภาพรวมสถานการณ์:

สถานการณ์ปัจจุบัน

แจ้งเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศ

 
จำนวนอำเภอที่ประสบภัย
จังหวัด
น้ำท่วม
น้ำหลาก
ภัยแล้ง
ดินถล่ม
คลิกจังหวัดในแผนที่เพื่อดูรายละเอียด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี สุพรรณบุรี นครนายก สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เลย หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร
วิดิโอคลิป

รายการรู้ทันน้ำ ตอนที่ 176 (22-2-56)

ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานก­ารณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการวางแผนจ­ัดการน้ำให้เหมาะสมกับหน้าแล้ง credit // สทท. กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวจาก สบอช.
ประชุมและสำรวจภาคสนามเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 ที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

  วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สบอช. ได้เดินทางไปประชุมและสำรวจภาคสนามเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและเตรียมรับอุทกภัยปี 2557 ที่ อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่  กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันฯ และ สบอช. พร้อมสื่อมวลชน รวมประมาณ 30 คน โดยได้มีโอกาสประชุมหารือกับกำนัน และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ด้วย ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจ สื่อมวลชนได้ทำข่าว และสกู๊ป  เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

อยุธยา
ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 5 มีนาคม 2557 นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและประธาน กบอ. และ เลขาธิการ สบอช. ได้ประชุมตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัดในลุ่มแม่น้ำโขง เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม พร้อมทั้งมีการใช้ระบบประชุมทางไกลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เหลือ การประชุมนี้มีสาระการติดตามการดำเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

1977248_10151948037091625_1066141271_n
สบอช. ประชุมคณะติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง

                            สบอช.ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่คาดการว่าอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 ห้อง 201 เวลา 13.30 น. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 16 หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ด้วยการบริหารจัดการน้ำในระยะสั้น อาทิเช่น – การเจาะบ่อบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล – การควบคุมการปลูกพืชของกรมชลประทาน – การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในฤดูแล้งเพื่อชดเชยการทำนาปรัง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร – การทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรน้ำฝนนอกพื้นที่ชลประทาน โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร – การแจกจ่ายน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ทหาร และหน่วยงานอื่นๆ – การเสริมคันคลองประปาของการประปานครหลวง เพื่อเพิ่มความจุน้ำดิบ ลดผลกระทบของอิทธิพลน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้ง…

IMG_2312[1]
ประกาศขอเลื่อนกำหนดการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดทำจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศขอเลื่อนกำหนดการจัดทำกรุงเทพมหานคร ประกาศขอเลื่อนกำหนดการจัดทำจังหวัดนครปฐม    

852
การรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำที่ จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดฉะเชิงเทรา รับฟังความคิดเห็น โครงการน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ นี้จะมีการจัดแสดงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ การบรรยายสรุปโครงการ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง ประชาชนที่สนใจแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าวสามารถลงทะเบียนและแสดงความคิดเห็นได้ในบริเวณงาน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี้จะมีการจัดครอบคลุมทั้ง 36 จังหวัดที่มีโครงการ และ อีก 41 จังหวัดอื่น เพื่อให้ครอบคลุม ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยภายใน 6 ธันวาคม 2556

696581838174
การรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำที่ อำเภอแม่สอด จังหวัด ตราด

การรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำที่อำเภอแม่สอด จังหวักตาก ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นจำนวน 1304 คน จากเป้าหมาย 800 คน และยังมีประชาชนอยู่ระหว่างการลงทะเบียนอีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าประมาณ 100 คน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสชมนิทรรศการเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ปภ.ชี้ให้ ประชาชนรีบเข้าห้อง ประชุม ในภาพรวม การรับ ฟังความ คิดเห็น มีสถานการณ์เรียบร้อย

692325454267
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัด สุโขทัย

การรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำในพื้นที่ก่อสร้างขณะนี้มียอดกลุ่มเป้าหมาย 800 คน มีผู้เข้าร่วม 1,350 คน มากกว่าเป้าหมาย ประชาชนให้ความสนใจในการเสนอข้อมูลในสนามกีฬายุนิเซียม 1 เป็นอย่างมาก พร้อมกันนั้นได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยสงบเรียบร้อย ในการรับฟังความคิดเห็นนี้ ช่วงบ่ายจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 20 กลุ่ม

688059472817_jpg
จังหวัดแพร่-ลพบุรี “ประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 3.5 แสนล้าน”

                   จังหวัดแพร่ และจังหวัดลพบุรี ประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ และที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. – จังหวัดบึงกาฬ รับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ที่ โรงแรมเดอะวันโฮเตล จ.บึงกาฬ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. – ประชาชนที่สนใจแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าวสามารถลงทะเบียนและแสดงความคิดเห็นได้ในบริเวณงาน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี้จะมีการจัดครอบคลุมทั้ง 36 จังหวัดที่มีโครงการ และอีก 41 จังหวัดอื่น เพื่อให้ครอบคลุม ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยภายใน 6 ธันวาคม 2556…

รับฟัง-แพร่ลพบุรี
WaterForThai
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดบน Google Chrome คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด